Examensarbete: integrera miljöaspekter i prisjämförelser at Prisjakt Sverige AB

På Prisjakt hanterar vi data om produkter och priser från en mängd olika e-handelssajter. Vi presenterar den både som rankade listor och som rekommendationer för våra användare och på så sätt hjälper vi tusentals konsumenter fatta kloka köpbeslut varje dag. Nu vill vi integrera miljörelaterade information och behöver din hjälp.

Ditt examensarbete syftar till att undersöka möjligheten att väva in miljörelaterad information om produkter och transporter med den information vi redan idag använder för att hjälpa konsumenter. Genom att presentera information om exempelvis en produkts materialsammansättning, återanvändbarhet och liknande, kan vi hjälpa konsumenter ta hänsyn till även dessa viktiga aspekter innan ett eventuellt köp.

Den miljörelaterade datan ska integreras i en variant av våra rankade listor eller rekommendationssystem för att på så sätt tillgängliggöras för våra användare. Varianten utvärderas i liten skala som ett experiment (A/B-test) på en begränsad mängd användare, för att se om deras beteende påverkas i en mer miljövänlig riktning. Datan ska hämtas från öppna källor som redovisar olika miljöaspekter av produkter, material och transporter.

En viktig del av projektet innebär att på ett strukturerat sätt ta fram kriterier som avgör om funktionen är en framgång. Både Prisjakts affärsnytta och den allmänna samhällsnyttan kan behöva mätas och sammanvägas. Självklart är även tillgången på trovärdiga data om produkters miljöegenskaper centrala. Beroende på intresse kan tyngdpunkten läggas på olika delar.

Vi tror att detta examensarbete lämpar sig för två civilingenjörsstudenter i datateknik, infocom, eller teknisk matematik/fysik med inriktning mot programvara. Kurser som Tillämpad maskininlärning och Artificiell intelligens är lämpliga som förberedelse. Examensarbetet utförs i Prisjakts lokaler i Ängelholm eller Malmö och handleds från institutionen för datavetenskap, LTH.

Kontaktpersoner
Prisjakt: henrik.leijon@prisjakt.nu
LTH: rasmus.ros@cs.lth.se

Ansökan
https://prisjakt.teamtailor.com/jobs/976597-master-thesis-integrera-miljoaspekter-i-prisjamforelser-prisjakt

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on ITU Job and Project bank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.