Skatteministeriet

Public

18 followers

Fagligt stærk jurist med interesse for skatteadministration, strafferet og internationalt arbejde til Skatteministeriet at Skatteministeriet

Vil du have fingrene nede i det allermest komplicerede lovstof – og være med i det juridiske værksted fra start til slut, når vi udarbejder lovforslag, politiske oplæg og folketingssvar og finder løsninger på komplekse udfordringer. Har du mod på at opleve den politiske verden på tæt hold? Så er du måske den kollega, vi sørger i kontoret Administration og Kontrol.

Om stillingen som jurist i Administration og Kontrol
I kontoret Administration og Kontrol har vi bl.a. ansvaret for politikudvikling og lovgivning om skatteadministration, kontrol og strafferet samt retssager på kontorets område. Vi deltager også i internationale fora – herunder i EU og OECD – hvor der bl.a. forhandles og vedtages nye EU-retsakter og drøftes tiltag i forbindelse med den øgede globalisering, fx ønsket om at bekæmpe skattely og grænseoverskridende skattekriminalitet.
Skatter og afgifter har fast et stort politisk fokus, ligesom der løbende vil være behov for ajourføring af lovgivningen som følge af nye direktiver, domme el.lign.

Som jurist i Skatteministeriet vil du derfor skulle:

  • udarbejde materiale til brug for den løbende politikudvikling.
  • udarbejde ny lovgivning.
  • bistå med fx at udarbejde svar til Folketinget, samrådsmateriale, notater og talepunkter til ministeren.

Dit arbejde vil bringe dig vidt omkring i Skatteministeriets koncern og på Slotsholmen, da mange arbejdsopgaver løses i tæt samarbejde med andre kontorer og på tværs af ministeriets institutioner og andre ministerier.
I Skatteministeriet lægges der stor vægt på helhedsperspektivet i opgaveløsningen, og du vil derfor også komme i kontakt med mange forskellige faglige områder i forbindelse med dine opgaver. Jura og samfundsøkonomi går også hånd i hånd hos os, og der vil ofte være et tæt samarbejde på tværs mellem kontorernes økonomer og jurister.

Om dig

Vi forestiller os, at du er cand.jur. eller lignende med solide juridiske kompetencer og gerne et par års erfaring med i bagagen – herunder også gerne med arbejde i internationale fora.
Du interesserer dig for sammenhængen mellem jura, økonomi og politik og mestrer at koble juraen til den verden, reglerne efterfølgende skal anvendes i. Samtidig er du god til at samarbejde på tværs mellem faggrupper og organisationer og kan håndtere korte frister på et område med stor offentlig bevågenhed.

Arbejd tæt på det, der tæller

I Skatteministeriet arbejder vi tæt på de politiske processer på et område med stor bevågenhed og mange interessenter. Vi bruger alle vores kræfter på at løse en afgørende opgave på en ordentlig måde samtidig med, at vi sætter retning og skaber løsninger for Skatteforvaltningen.
Vi er et fagligt og ambitiøst departement med ca. 300 ansatte, hvor vi dagligt løser udfordrende opgaver på tværs af discipliner. Vi ved, at den gode løsning opstår i samspillet mellem fagligheder. Derfor dyrker vi en stærk faglig samarbejdskultur, hvor der også er plads til det sociale.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen” senest den 8. oktober 2023.
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Per Hvas på telefon 22 41 09 62.
Tiltrædelse snarest muligt og ansættelse efter gældende overenskomst. Arbejdsstedet er Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K.
Hvis der bliver ledige stillinger i andre kontorer i Lovgivning og Økonomi, kan du også komme i betragtning til dem.
Der vil indgå tests i ansættelsesprocessen.
Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Remember to mention that you found this position on ITU Job and Project bank