Aarhus Universitet

Flere industrier

8.369 følgere

Studenterinstruktor i Grundlæggende formueret 2 på HA(jur) hos Aarhus Universitet


Ansøgningsfrist15. nov
Forventet start 1. feb

  • Juridisk InstitutBartholins Allé 168000 Aarhus C

  • DeltidsstillingID: 7056

Juridisk Institut søger et antal studenterinstruktorer til forårssemestret 2022.

Stillingens indhold

Som et supplement til forelæsningerne i Grundlæggende formueret 2 (2. semester) stilles der to sæt øvelsesopgaver. Instruktorerne skal rette de besvarelser, som de studerende afleverer, og for hold på ca. 30 studerende gennemgå de to sæt øvelsesopgaver.
Opgavegennemgangene er placeret midt i og sidst i forårssemesteret. Hver gennemgang forventes at have en varighed på to undervisningstimer, således at der i alt bliver tale om 4 konfrontationstimer.

Kontakt

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Tanja Jørgensen (e-mail: tj@law.au.dk).
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr.
rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Anna Bruun Pedersen (e-mail: anpe@au.dk).

Hvem er vi

Juridisk Institut er et af de seks institutter ved - et af Aarhus Universitets fem fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA og EQUIS-akkrediteringer.
Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 20-25 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække forskere og ph.d.-studerende til instituttet.
På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.
Du kan læse mere om Juridisk Institut .

Arbejdssted

Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Kvalifikationskrav

Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere med en HA(jur)-baggrund vil blive foretrukket. Hvis man er involveret i andre undervisnings- eller manuduktionsaktiviteter bedes det oplyst i ansøgningen.
Ansættelsen som studenterinstruktor er betinget af, at ansøgeren senest i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved .

Formalia

  • Ansættelse sker i henhold til (studenterundervisere).
  • Ansøgningen skal vedlægges studieindskrivningsbekræftelse samt karakterudskrift.
  • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Husk at nævne, at du fandt dette opslag på ITU Job- og Projektbank