ITU Job- og Projektbank samarbejder nu med JobTeaser for at fremme din karriere, aktivér din bruger nu.

Aktivér nu Spørgsmål?

Topdanmark - Forsikring og Pension

Flere industrier

76 følgere

For Topdanmark betyder CSR en kobling af forretning og bæredygtighed.

Topdanmark har i 2020 opnået en række gode resultater inden for klima, miljø, sundhed og trivsel. Vi har fx reduceret vores CO2-udledning med 15 %, som er et skridt på vej til vores mål om at blive CO2-neutrale i 2030. Vi har også øget fokus på ESG i investeringer. Vi integrerer principperne under FN Global Compact og fem verdensmål i vores arbejde med bæredygtighed. Vores ambition er at integrere det fuldt ud i vores forretning – og vi er godt på vej.

Topdanmark bidrager til et bæredygtig samfund - det har vi gjort

Klima og miljø

  • Defineret nyt ambitionsniveau for CO2-reduktion i hele værdikæden
  • Genbrug og reparation i forbindelse med skader
  • Reduktion af papkrus og engangsplast i driften af vores organisation.

Investering

  • Lanceret nyt pensionsprodukt med øget ESG-krav
  • Ansat ESG investeringschef
  • Ny politik for aktivt ejerskab med øget dialog med selskaber.

Sundhed og trivsel

  • Mange indsatser for både kunder og medarbejdere, fx gratis online lægehjælp, online sundhedsscreeninger og individuel hjælp ved alvorlig skade og sygdom.

Andre indsatser

  • Øget fokus på beskyttelse af privatdata og dataetik
  • CSR og bæredygtighed blev organisatorisk flyttet til vores direktionssekretariat.

 

Læs et uddrag af vores CSR-rapport her.